top of page

Cursus Aanpak

Alles op Maat

Intakegesprek

Wij beginnen met een intakegesprek (inbegrepen in de totale kosten). Dit is simpelweg een afspraak tussen u, de klant en de docent.

 

Een groot deel van de afspraak zal in de doeltaal plaatsvinden, afhankelijk van de klant. De vorm en aanpak van de cursus zal besproken worden, evenals het huidige niveau van de klant en de eerdere ervaringen met de taal.

 

Het is altijd handig om eerder gebruikt leermateriaal mee te nemen, omdat het misschien mogelijk is om dit in de cursus op te nemen.

 

Bent u te druk voor een gesprek onder vier ogen, dan voeren wij uw intake uit via de telefoon.

 

Trainingsvoorstel en Inschrijving

Een trainingsvoorstel wordt na het intakegesorek opgesteld, inclusief de beoordelingsresultaten; het geschatte niveau van de klant; voorstellen over de vorm en aanpak van lessen; door de klant gestelde eisen en wensen welke in de cursus opgenomen worden; en de prijs van de cursus.


Data, tijden, locatie, kosten enz. worden afgesproken en hiervan wordt een inschrijvingsformulier gemaakt en ondertekend door beide partijen (zie Algemene Voorwaarden). Nadat de kosten betaald zijn kan de cursus beginnen.

 

Beoordelingen en Eindrapport

Bij Bedrijfs Engels (en indien gewenst bij particulieren) vindt ongeveer halverwege de cursus en weer aan het einde een beoordeling plaats. Op deze manier kunt u samen met de docent waar nodig het programma aanpassen, zodat de cursus beter aansluit op het bereikte niveau. De cursus eindigd met een rapport geschreven door de docent, waarin de behandelde taalvaardigheden, uw initiële taalniveau en uw prestaties worden genoemd. Tevens wordt enige advies gegeven over hoe u de net aangeleerde vaardigheden op pijl kan houden en hoe u uw prestaties verder kunt verbeteren.

 

bottom of page